HTML> Manchmal...
Gratis bloggen bei
myblog.de

.. ______________ .. _____________ ..
LoVe mE oR HaTe mE, BuT dOn'T pLaY WiTh Me
.. .. ..


(*)мΞи گтyLΞ FкT ĐΞи گтLz(*)


[{їH uйD jйGвiLdT..???}]
||їH ωHjjZ..їH HB uH||
[{Hjйй GяUйD DzUн....!!}]

!..oOoї'м α ℓαydз ωнaт αи ї αy?oOo..!
!..oOoυн dσит ℓїkз мз?!dнαт'z σk!oOo..!


(..oOo kEi PeRvErSi oOo..)
(..oOo kEi LeSbEnE oOo..)
(..oOo kEi PDoFiLi oOo..)


kn mNn i$T n tN wt,
n d,
$ wȮt w,
w ̢H n zm wnn bngn

Мsζό s đćě вt мěйě ζκổ ρřěνřt?
Źř йěνđ đ м sмět?
%

╔╗ ╔╗
║║ ║║╔═╦╦╦═╗ ║╚╝╠═╦╦╗
║║ ║╚╣║║║║╩╣ ╚╗╔╣║║║║
╚╝ ╚═╩═╩═╩═ .. ╚ ╚══╩═╝

..~~ bŧ мя ċħėżЭġάŁ~~..
29.8.06 16:02


stYle nR.2

SaId ThE BlAcK MaN To ThE WhItE....

ThErE a BiG DiFfErEnt BeTWeEn YoU AnD Me
WhEn Im BoRn I`m BlAcK
WhEn I GrOw Up I`m BlAcK
WhEn I`m StIcK I`m BlAcK
WHeN I Go OuT tO ThE SuN I`m BlAcK
WhEn I`m CoLd I`m BlAcK
WhEn I`m DiE I`m BlAcK

BuT YoU.....

WHeN YoU`rE bOrN, YoU`rE PiNk
WHeN YoU GrOw Up YoU`rE WHiTe
WHeN YoU`rE SiCk YoU`rE GrEeN
WhEn YoU Go OuT To ThE SuN YoU`rE ReD
WhEn YoU`rE CoLd YoU`rE BlUe
WhEn YoU DiE YoUr PuRpLe

AnD YoU HaVe ThE FuCkInG NeRvE To CaLl Me CoLoUrDHails

...From now on,We are Enemies,You and I...


Metal will never die

΢h k h h h d w .΢h k h h b d trb br m⣚ k h H H gkh

)
..) .*).
(. (. .
. .*`- (. DiE SLlEt siCh Nid MeLdE..!
1.и kαεяzz
2.кεї вyzz вεя 18!!
3.и ђї вїαεzz я pεđ ωїђ ђї ммεи
4.кεї мαђ--zzz αвuяzzz
5.и pℓαчαzzz== damn... i ђαε i!!
2.9.06 16:18


stYle nR. 3

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^$^^
^^^$^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^$$$$^ ^
^^^$$$$$$^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^$$$$$$^^
^^^$$$$$$$$$$^^^^^^^^^^^^^^^^^$$$$$$$^^
^^^^$$$$$$$$$$$$^^^^^^^^^^^^^$$$$$$$$$^^
^^^^$$$$$$$$$$$$$$^^^^^^^^^^^$$$$$$$$$$^^
^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$^^^^^^^^$$$$$$$$$$$^^
^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$^^^^^^$$$$$$$$$$$$^^
^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$^^^^^$$$$$$$$$$$$^^
^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$^^^^$$$$$$$$$$$^^
^^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$^^^$$$$$$$$$$^^^
^^^^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$^^$$$$$$$$$^^^
^^^^^^^^^^^^^^$$$$$$$$$$$^$$$$$$$$^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$^^^^
^^^^^^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$$$$^^^^^
^^^^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^^^^
^^^^^^^^^$$$$( )$$$$$$$$$$$$$$$$$$^^^^
^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^^^
^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^^
^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^^
^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^^
^^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^
^^^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^^^^
^^^^^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$$$$^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^$$$$$$$$$$$$^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^$$$$$$$$$^^^
PlaYBoyBUnnY =D


k ѡh С mњh С С g v鮊 k b С С С g v鮊h!


eqţ Wŧ {{ih}} MŢhe
ih bin iMmE {{Vewi}}..
ih G Mih wEde ih dIh {{jemţs}} KieqEn?
e i {{hWe}} dmI zU EbEn,
zU {{WisEn}} dŧ,
ih {{dih}} niE hbEn wErde{{!}}!{{!}}


ŵęńņ įħ męįńę Ǻūģęń şħłįęę ūńđ męįńěņ Ťŗąũm ģęņįę đąńņ ģęħţ ęŝ įņ ĵęđĕŗ Şęķūņđĕ ņŭŗ ūm đįħ

_________$$$__$$_$$
_______________$$$$$_$$$
__$_____________$$$___$$$
_$$______________$$$___$$$
$$$_____________$$$$$__$$$
$$$$_____________$$$___$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$______$$_____$$$
______________$$$_______$$$$_____$$__$$$$$$$$$$
______________$$$$______$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$$$_____$$$$$$$$$$$_______$$$$$
_______________$$$$_____$$$$$$____________$$$$
_______________$$$$_____$$$$$______________$$$$
________________$$$_____$$$$$______________$$$$
________________$$$_____$$$$$______________$$$$
________________$$$_____$$$$$______________$$$$
________________$$$_____$$$$$______________$$$$
________________$$$_____$$$$$______________$$$$
________________$$$_____$$$$$______________$$$$
_______________$$$$_____$$$$$_____$$$$$____$$$$
_______________$$$_____$$$$$$$___$$$$$$$__$$$$$
______________$$$______$$$$$$$$___$$$$$___$$$$
______________$$$______$$$$$$$$$$________$$$$
______________$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$____$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$$
______________$$$$$$$$$$$$$$$$


!..!
4.1.07 16:25


 [eine Seite weiter]